úvodná stránka  |  história spolku  |  fotogaléria  |  vystúpenia  |  ocenenia  |  kontakty

                               Vystúpenia

       
  1982 Slovensko

Celoslovenský festival požiarníckych dychových hudieb v Topolčiankach,

 
     

Ocenenie: Ďakovný list od Ústredného výboru Požiarnej ochrany Slovenskej republiky

 
         
  1996 Slovensko

Uvítanie akreditovaných veľvyslancov OSN z Viedne v Košiciach

 
         
  1997 Slovensko Uvítanie Poľského a Bulharského prezidenta republiky v Košiciach  
         
  2004 Slovensko 32.majstrovstvá SR v požiarníckom športe v Košiciach  
      Ocenenie: pochvala od Ministra vnútra SR Vladimíra Palka  
         
  2004 Slovensko 1.kolo Európskej ligy basketbalistiek Delta I.C.P.Košice Bourges / Francúzsko/- hranie štátnych hymien  
         
  2006 Slovensko Pietny akt kladenia vencov a kytíc pri príležitosti 61.vyročia oslobodenia mesta Košice  
         
  2006 Slovensko pohreb v Košice –Šaci a Geči vojakov, ktorý zahynuli pri leteckom nešťastí  
         
  2006 Slovensko Odovzdávanie cien mesta Košice, hranie koncertu a fanfár  
         
  2006 Slovensko odhalenie sochy pápeža Jána Pavla II v Košice –Barca  
         
  2006 Slovensko Krajská prehlidka malých dychových orchestrov v Helcmanovciach  
      Ocenenie: 2.miesto-strieborné pásmo  
         
         
  1988 Maďarsko Kvetinový festival v Debrecíne  
         
  1994 Maďarsko Ovocný festival v Nyiregháze  
         
         
 

1988

Ukrajina Festival dychových hudieb v Užhorode  
      Ocenenie: 1.miesto  
         
         
  1984 Česká Republika celoštátny festival požiarníckych hudieb v Havlíčkovom Brode  
      Ocenenie: vyslovená ústna pochvala  
         
  1991 Česká Republika Prehliadka hasičských dychových hudieb v Brne organizovanou spoločnosťou PYROMEETING / spoločnosť pre európske kontakty  
      Ocenenie – v pochodovej súťaži 1.miesto  
         
  1992 Česká Republika Medzinárodné stretnutie dychových hudieb v Brne za účasti 34 orchestrov z Európy  
   

 

Ocenenie- 2. miesto a cena poroty  
         
         
  1992

Francúzsko

Medzinárodný festival dychových hudieb vo Villefranche pod názvom „ EUROFANFARE“  
         
  1993

Francúzsko

34.ročník Medzinárodného folklórneho festivalu v Montréjeau- ako jediná dychová hudba  
      Ocenenie: -pochvala od organizátorov, Ďakovný list od primátora mesta Košice RNDr. Rudolfa Bauera  
         
  1994

Francúzsko

35.ročník medzinárodného folklórneho festivalu v Montréjeau za účasti 750 účinkujúcich  
      Ocenenie: pochvala za hudobné a tanečné produkcie a uznanie za výbornú interpretáciu francúzskej štátnej hymny pri otvorení festivalu  
         
         
  1993

Nemecko

Oslavy založenia miest Horkeim a Helbron  
         
   

 

   
  1994 Taliansko Vystúpenie v Mogliano Veneto  
         
  2000 Taliansko

vystúpenie v meste Bibione

 
         
         
  1996 Poľsko

Prehliadka krajinských dychových orchestrov v Jergove

 
 

 

  Ocenenie: Pamätný list os spolku Slovákov