úvodná stránka  |  história spolku  |  fotogaléria  |  vystúpenia  |  ocenenia  |  kontakty
       Obsah:- Historia spolku
História spolku
     Prvá písomná zmienka o Košickej požiarnickej dychovke pochádza z roku 1874. Znovu založenie Orchestra spolku dobrovoľných hasičov sa datuje do roku 1926. Ak teda hovoríme o Dychovej hudbe pri Mestskom požiarnom zbore Košice, ide o hudobné teleso, ktoré okrem súčasného širokospektrálneho repertoáru môže stavať aj na tradíciách. V 30-tych a 40-tych rokoch 20. storočia títo vychýrení muzikanti koncertovali nielen na rôznych miestach východného Slovenska, ale často aj v oblasti Zakarpatskej Ukrajiny. Veľkým historickým medzníkom v dejinách mesta Košice, ale i tejto dychovky, bol však rok 1938. Hudobné aktivity prestali.  V povojnovom období v roku 1947 sa požiarnická dychovka opäť aktivovala, ale k jej výraznému vzkrieseniu došlo predovšetkým v roku 1955, kedy sa na podnet vedenia Požiarnického zboru ujal orchestra  mladý 22- ročný člen Posádkovej hudby v Košiciach p. Juraj Adam. Orchester narastal z hľadiska kvality hudobnej produkcie, stal sa vyhľadávaným telesom na rôznych promenádnych koncertoch, báloch, slávnostných aktoch, získaval priestor aj v Košickom rozhlase. Nepochopením zámeru, že aj umelecká prezentácia slúži na pozdvihnutie vedomia občanov, že v Košiciach sa nachádza kvalitný požiarny zbor, z rozhodnutia vtedajšieho veliteľa útvaru bola v roku 1966 dychovka rozpustená.  
     
 

   K oživeniu došlo až v roku 1980, vo februári 1981 sa taktovky opätovne ujal pán Juraj Adam. Vzostup hudobného telesa bol očividný, svoje vystúpenia prezentovalo na mnohých akciách celonárodného významu. Nasledoval rad významných ocenení. Napríklad v roku 1984 dychovka absolvovala 86 vystúpení. V tom istom roku vtedajší primátor Košíc, Rudolf Schuster, vydal "Štatút dychovej hudby" pri mestskom požiarnom útvare v Košiciach.

 
     
 

  Vývoj spoločnosti, hľadanie nových foriem prezentácie a zvyšovanie umeleckých nárokov logicky vyústili do spolupráce orchestra so súborom mažoretiek Osvetového strediska mesta Košíc v roku 1987. Nutná koordinácia  repertoáru súborov vyvolala nevšedný záujem o vystúpenia oboch telies nielen doma, ale aj v zahraničí. Ich umeniu tlieskala laická i odborná verejnosť v Maďarskom Debrecíne na Festivale kvetín, medzinárodnom festivale mieru a priateľstva, konanom pod záštitou C.I.O.F. – UNESCO v Košiciach, Festivale dychových hudieb v Zakarpatskom Užhorode apod. Stimulujúcim faktorom sa ukázala aj úzka spolupráca s Posádkovou hudbou Košice a jej kapelníkom pánom Ctiborom Letošníkom.

 
     
 

    Výsledok? – medaila „ za Zásluhy o rozvoj mesta Košice“ od primátora Ing. Jána Tkáča.

 
    Úspešné účinkovanie na prehliadke hasičských dychových hudieb, organizovanej v roku 1991 spoločnosťou PAROMEETING – ( spoločnosť pre európske kontakty) v rámci výstavy požiarnej techniky v Brne spoločne s mažoretkami, si priam vynútilo pozvanie od organizátorov Medzinárodného stretnutia dychových hudieb Brno 1992 za účasti 34 orchestrov celej Európy. Jediný zástupca Slovenska sa umiestnil na 2. mieste a získal tiež Cenu poroty. Následne pozýva organizačný výbor na medzinárodný festival dychových hudieb našich reprezentantov do francúzskeho Villenfranche pod názvom  „EUROFANFARE“. Tým sa však spolupráca s kolektívom mažoretiek mesta Košíc končí.

   V roku 1991 vedenie dychovky angažovalo za predsedu spolku nového člena  p. Jozefa Liptáka a zároveň  založilo vlastný mažoretkový súbor. Vedenia sa ujímajú sl.Adriana Pufňaková a Zuzana Weissová. Súbor tvorí 30 členiek, ktoré usilovne pracujú. Nová situácia prináša nové možnosti a nároky. Správnosť rozhodnutia potvrdzujú pozvánky a ohlasy na vystúpeniach v Nemecku, Taliansku, Francúzsku či Maďarsku alebo Poľsku. Dôstojná reprezentácia hudobnej a pohybovej kultúry slovákov na 34. Medzinárodnom folklórnom festivale v roku 1993 vo francúzskom meste Motréjeau popri pochvale organizátorov priniesla aj opätovnú účasť na 35. ročníku tohto podujatia v roku 1994, odkiaľ sa súbor vrátil s Uznaním za výbornú interpretáciu Francúzskej štátnej hymny pri zahájení festivalu.

   V roku 1995 prichádza k súboru mažoretiek skúsený tanečný pedagóg pán František Salai. Neúprosná náhla smrť však pretrhla po roku jeho pôsobenie a tak v druhej polovici roku 1996 prevzal vedenie tohto súboru p. Rudolf Schmiedt. Hneď prvé vystúpenie uskutočnilo 26 členiek pre delegáciu veľvyslancov pri OSN vo Viedni, ktorí boli na návšteve  v našom meste Košice.

   O kvalite a úrovni celého kolektívu hovorí medaila Prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky „ Za mimoriadne zásluhy so stuhou“  z roku 1995.

   Rok 2002 sa stal skoro posledným v jej 128-ročnej bohatej histórii. Dovtedy riaditeľ súboru a dirigent p. Juraj Adam rozpustil mažoretkový súbor, pokúsil sa rozpustiť aj dychový orchester, rozpredal inventár súboru ako oblečenie , nástroje, noty..

  Aby história Hasičskej dychovej hudby, ktorá je jediná na Slovensku pri profesionálnej hasičskej jednotke nebola preťatá,  vytvoril sa nový výbor súboru  na ktorého čelo bol zvolený ako predseda spolku  dirigent p. Emil Fajta. Ten ako zakladajúci člen košickej filharmónie,  kde pôsobil celých 30 rokov a začal hrať v 15 rokoch na lesnom rohu,  sa z vervou pustil do namáhavej práce obnovy a stabilizácie súboru. Pomáhali mu v tom aj manažér súboru pán Jozef Lipták a člen výboru Mgr. František Kuruc.

   Nové vedenie súboru muselo vyriešiť hlavne zaobstaranie skúšobne pre orchester, zohnať uniformy, zadovážiť notový materiál a to všetko v situácii,  keď sa súbor stal neziskovou organizáciou a je odkázaný na sponzorské príspevky.

   Obnovený súbor sa predstavil v roku 2004 v Košiciach na 32.Majstrovstvách Slovenskej republiky v požiarnickom športe  za prítomnosti ministra vnútra SR Vladimíra Palka, na slávnostnom zahájení Dní mesta Košice .Pri prvom historickom štarte basketbalistiek Delty I.C.P. Košice v európskej lige basketbalistiek  proti BURGES zazneli tóny našej a francúzskej hymny z dychových nástrojov nášho súboru . V tomto roku sa dychovka „dožila“ 130 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti na Hlavnej ulici v Košiciach uskutočnila koncert, na ktorom zatancovala aj mažoretková skupina RAGTIME  a v priestoroch Krajského osvetového strediska Košice sa konala malá recepcia, kde bola zo strany hostí - námestníka primátora Ing .Františka Knapíka a riaditeľa KR  HaZZ  pplk. Jána  Barilu  prisľúbená pomoc pre súbor.

  V dedinke Rozhanovce pri Košiciach sa každoročne konajú Abovské folklórne dni. V roku 2005 sa dychovka zúčastnila na tejto akcii, kde bol prítomný predseda vlády pán Mikuláš Dzurinda. V tomto roku sme hudbou zahájili medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska a tóny hudby zneli aj  v Košiciach - Barci pri  posvätení základného kameňa  sochy pre pápeža Jána Pavla II..

   Po leteckom nešťastí neďaleko dedinky Hejce v Maďarsku v r. 2006, kde zahynulo 42 vojakov, dvoch z nich  tóny hudby našej dychovky odprevádzali na poslednej ceste  v Košiciach – Šaci a v dedine Valaliky.

    V máji v roku 2008 v rámci Dňa hasičov hudba vystupovala pri OC Optima na súťaži Železný hasič aj za prítomnosti podpredsedu vlády SR a ministra vnútra JUDr. Róberta Kaliňáka a prezidenta HaZZ plk .JUDr. Alexandra Nejedlého, ako aj v rámci Dní mesta Košice pri výstave historických vozidiel na Hlavnej ulici.

     Po dlhej dobe sa dychovka predstavila aj v zahraničí .Bolo to v roku 2009 v Pelhřimove . V dňoch 29. – 30.8. sa tam uskutočnil 9. ročník Celoštátneho festivalu hasičských dychových hudieb a Dni záchranárov Českej republiky. Na tomto festivale sa predstavili dychovky :Hasiči Přibyslav, Božejáci, Černovická dychovka, Hasiči Olomouc, Humpolecká Lesanka, Opočenka, Skutečtí hasiči, Vysočinka, Mažoretky Opočno. Najväčšiu zásluhu  na tom, že dychovka sa dostala na toto prekrásne podujatie, má prezident Hasičského a záchranného zboru plk. JUDr. Alexander Nejedlý . Na jednom z košických sídlisk sa uskutočnil aj koncert, pri ktorom si súbor pripomenul 135. výročia založenia. Tohto roku sa konali majstrovstvá Slovenska v požiarnickom športe na štadióne Vysokej školy technickej v Košiciach, kde za prítomnosti podpredsedu vlády SR a ministra vnútre JUDr. Róberta Kaliňáka za tónov našej dychovky zatancovali dievčatá z mažoretkovej skupiny RAGTIME z Košíc.


 
   
     
Clanok1 KVP1 KVP1