úvodná stránka  |  história spolku  |  fotogaléria  |  vystúpenia  |  ocenenia  |  kontakty

                               Kontakty

  Umelecký vedúci a  Emil Fajta    
  dirigent Branisková č.1    
    040 01 Košice, Slovensko    
    tel.: 055 / 625 8381    
    mob.: 0902 888 492    
       
  Manažér spolku Jozef Lipták    
    Jantárová č.8    
    040 01 Košice, Slovensko    
    mob.: 0903 146 839    
    e-mail: dychovka.joli@netkosice.sk    
       
  Členka výboru Mgr. Soňa Markotánová  
 
    mob.: 0907 929 216    
       
  Administrátor e-mail: marcincakm@gmail.com  
       
Bankové spojenie Hasičská dychová hudba Košice
Jantárova 8
040 01 Košice
IČO: 42242941
Banka: FIO banka, a.s.
Číslo účtu: 2000634168/8330