úvodná stránka  |  história spolku  |  fotogaléria  |  vystúpenia  |  ocenenia  |  kontakty

Vitajte na stránke Hasičskej dychovej hudby Košice

 

  Ponuka pre záujemcov o prezentáciu programu  
     
 

Vzhľadom na široký repertoár, ktorý siaha od dixielandu, cez ľudovú hudbu, tanečnú hudbu až po klasiku, je Hasická dychová hudba Košice vhodná na prezentáciu pri všetkých druhoch spoločenských podujatí, predovšetkým spojených s pompéznou oslavou a tanečnou zábavou.

 
 

 

 
 

V prípade záujmu objednávateľa je možné vystúpiť ako dychovka s menším počtom členov, pričom na ucelený umelecký prednes je potrebný minimálny počet 12 členov.

 
     
 

Nedeliteľnou súčasťou kultúrno-spoločenských prezentácií je spoločné vystupovanie s mažoretkami, ktorých rezké tanečno-pochodové choreografie na dychovú hudbu výrazne vyzdvihujú úroveň každého podujatia.

 

         

     

        Aktualizácia: 02.04.2007

  Ponuka pre záujem o členstvo v dychovke  
       

Počet ľudí na našej stránke

 

 

Členom Hasickej dychovej hudby Košíc sa môže stať každý kvalitný muzikant, ktorý svojim cítením harmonizuje s hudobnou profiláciou tohto telesa a svojou inštrumentálnou zručnosťou ho dokáže obohatiť